vi-VNen-US
  Hotline
Các số điện thoại hỗ trợ khách hàng

Quý khách hàng vui lòng liên hệ các số điện thoại bên dưới để được hỗ trợ về dịch vụ

Trực Ban Điều Hành: 058.3989956

Phòng An Ninh Hàng Không: 058.3989932

Phòng Thủ Tục Bay: 058.3989909


  Airport
  Counter
Today 140
Yesterday 621
Week 3996
Month 21105
All 580955
CAM RANH INTERNATIONAL AIRPORT - AIRPORTS CORP0RATION OF VIET NAM
Address:  Cam Ranh Airport, Cam Nghia ward, Cam Ranh city, Khanh Hoa province
Tel:   058.3989918  / Fax: 058.3989908
Copyright Cam Ranh International Airport